Çevre Politikası

> ISO Kalite standarlarına uyum benimsenmiştir.

> İş ve işçi sağlığını korumayı,

> Tüm iç ve dış müşterilerimizin çevre bilinci geliştirici faaliyetlerde bulunmayı ve personelini bu yönde sürekli eğitmeyi,

> Kuruluşumuzun içinde bulunduğu doğal çevrenin özelliklerine göre geliştirici ve koruyucu faaliyetlerde katkı sağlamayı,

> Tüm çevre yönetimi faaliyetlerini yürütmek amacıyla etkin bir risk yönetim sistemi kurmayı ve etkinliğini sürekli geliştirmeyi,